Aangepaste winkeltijden

De uitzonderlijke situatie waarin we ons bevinden, heeft ook invloed op de winkeltijden in het centrum van Maastricht.

Gedurende de COVID-19 periode kunnen deze dan ook afwijken.
Ondernemers kunnen vooralsnog zelf hun winkeltijden vaststellen.

Hieronder de informatie op hoofdlijn, mocht je voornemens zijn de stad te bezoeken:

⏱Reguliere winkeltijden
Winkels voor eerste levensbehoefte blijven hun reguliere winkeltijden handhaven.

⏳Aangepaste winkeltijden
De winkeltijden verschillen, waarbij het merendeel van de winkels in ieder geval dagelijks open is van 13.00 – 18.00 uur.
Veel zelfstandige ondernemers (MKB bedrijven) zullen hun reguliere winkeltijden handhaven en dus eerder open zijn.

⌚️Koopavond
Deze gehele periode zal er beperkte koopavond op donderdag zijn, veel winkels sluiten op donderdag om 18.00 uur.

Mocht de situatie veranderen, zullen wij u weer verder informeren.